Sun Myung Moon odbył ceremonię seksualną

Polish: Sun Myung Moon odbył ceremonię seksualną z żonami wszystkich pierwszych 36 par

– oficjalne warsztaty FRRPŚZ w Japonii.

Sun Myung Moon urodził się w 1920 roku i zmarł w 2012 roku. Jego pierwsza żona rozwiodła się z nim 8 stycznia 1957 roku z powodu cudzołóstwa i nieślubnych dzieci – jedno lub dwoje z nich urodziło się w 1955 roku.

▲ Moon poślubił swoją ostatnią żonę, Hak Ja Han, w 1960 roku, kiedy miał 40 lat a ona 17 lat. Moon nazwał to „Kolacją Weselną Baranka”.


Hak Ja Han przejęła teraz organizację. Została ona założona jako kościół w Seulu w 1954 roku pod nazwą Ruchu Pod Wezwaniem Ducha Świętego Dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Wkrótce organizacja stała się znana pod nazwą Kościoła Zjednoczeniowego. W ostatnim czasie zmieniła ona swoją nazwę na Federację Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia (FRRPŚZ). Członkowie organizacji działają na jej rzecz używając różnych nazw, takich jak: Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego (FKPŚ), Polska Federacja Rodzin na rzecz Światowego Pokoju, Stowarzyszenie Uczonych na Rzecz Światowego Pokoju (1990 r.), Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych  (ASUWU), Ambasadorzy Pokoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Parlamentarzystów Pokoju, Międzynarodowa Konferencja Przywództwa, Powszechna Federacja Pokoju, itp.


Sun Myung Moon ze swoim synem, Hee-Jin, urodzonym w 1955 roku.


Punktem wyjściowym do całkowitego przywrócenia linii rodowej krwi jest nasienie mężczyzny wchodzące w łono kobiety.
Sun Myung Moon, 13 października 1970, Seul
„Człowiek rodzi się poprzez nasienie mężczyzny, które dostaje się do ciała kobiety. Gdzie zaczyna się droga odwrócenia? Znajduje się w łonie kobiety. Warunek musi zostać ustalony, aby historia została odwrócona w łonie kobiety. W celu całkowitego przywrócenia. Punktem wyjściowym jest nasienie, które posiada mężczyzna. Trzeba ustalić warunek, w którym nasienie wewnątrz mężczyzny łączy się z miłością Boga. Bez ustalenia tego stanu nie można ustalić całkowitego odwrócenia linii rodowej krwi. Religia musi podążać drogą Bożą. Dlatego religia o zasięgu światowym musi uczyć konieczności ponownego narodzenia się. Dlatego chrześcijaństwo stało się religią świata zarówno w koncepcji, jak i w rzeczywistości. Uczy, że każdy musi się na nowo narodzić, tak jak Jezus powiedział Nikodemowi: „Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.” (Jan 3 : 3)


1991-92 Wprowadzenie do wykładu „Pikareum”
Wykładowcami byli Pan Yoshiaki Hiro, Pan Kunio Sano i Pan Yasutomo Shirai. Jednodniowe i czterodniowe warsztaty odbyły się w Miyazaki Dai Center koło Tokio (gdzie uczestniczyło 300 członków w dniach 9-12 stycznia 1992 roku) oraz w czterech innych miastach w Japonii między latem 1991 roku a wiosną 1992 roku.

Warsztaty odbyły się ponieważ wielu członków z Japonii słyszało wcześniej o rytuałach seksualnych pikareum Moona i w związku z tą kwestią mieli pytania. Za pomocą warsztatów liderzy kościoła chcieli także zapobiec konsekwencjom publikacji Tragedii Sześciu Marii. Ta książka była publikacją demaskatorską wcześniejszej historii FRRPŚZ napisanej przez Chong-Hwa Paka, który zaczął podążać za Sun Myung Moonem w 1949 roku, ale ostatecznie opuścił kościół w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Napisał tę książkę na podstawie 6000 stron ręcznie spisanych przez siebie notatek i zawarł w niej też jedną mapę i artykuł prasowy „Dong-a Ilbo” z 1955 roku, a także informacje o wczesnych wersjach teologii Sun Myung Moona. Wiele z 49 zdjęć umieszczonych w tej książce zostało dostarczonych przez Hyo-Min Eu. Był panem młodym jednej z 36 par, ale odszedł z kościoła. Miał on także swój wkład w napisanie książki Paka. Hyo-Min Eu opublikował koreańskie wydanie książki Paka w 1996 roku. FRRPŚZ, pomimo ich prawnym wysiłkom, nie udało się zablokować książki w żadnym z obu krajów. Książka, po szczegółowym jej zbadaniu, została uznana jako oparta na faktach.

FRRPŚZ zorganizowało warsztaty, aby „uodpornić” japońskich członków kościoła na ujawnione w książce fakty, obecnie już udowodnione. Teologia seksualna Moona to było zbyt dużo dla niektórych członków i w rezultacie odeszli od kościoła. Warsztaty z pikareum zostały zakończone w 1992 roku. (Co ciekawe, we wczesnych latach 80-tych XX wieku miały miejsce również warsztaty pikareum dla członków w Japonii.)

Poniższe strony z notatkami i schematami są oparte na notatkach czterech uczestników warsztatów, którzy byli w różnych lokalizacjach przeprowadzanych warsztatów. Wszyscy oni opuścili FRRPŚZ i podzielili się notatkami z innymi. Wszystkie wersje notatek potwierdzają się nawzajem.

Raport FBI z San Francisco z 1975 roku dokumentuje teologię seksu Moona. Istnieje wiele zapisów osobliwych działań Moona w języku koreańskim i japońskim. Wszyscy czołowi liderzy koreańscy i niektórzy liderzy japońscy wiedzieli o rytuale pikareum i dobrze go ukrywali.

W ciągu ostatnich kilku lat dwaj synowie Moona, najpierw Hyung Jin, a następnie w 2017 roku Kook Jin, w materiałach wideo jasno i publicznie wyjaśniali „konieczność”, aby ich ojciec wykonywał rytuały seksualne pikareum (chiwake po japońsku), aby oczyszczać z grzechu pierworodnego. W Korei, od lat trzydziestych XX wieku, byli inni mesjasze, którzy również oczyszczali seksualnie łona, na przykład Baek-Moon Kim i Tae-Seon Park.

Wydaje się, że Jeong Myeong-Seok (JMS, Jutrzenka Jezusa), przywódca Światowego Kościoła Opatrzności, może mieć tę samą teologię. Jest byłym uczniem Sun Myung Moona. Został zwolniony z więzienia w Korei w 2018 roku, po odbyciu kary dziesięciu lat za gwałty na wielu dziewczętach i kobietach.

https://www.youtube.com/watch?v=11K8R8kmwtM


Czym był tajny rytuał seksualny Sun Myung Moona o nazwie pikareum?
W języku koreańskim pikareum, 피가름, oznacza separację krwii (피 pi = krew i 가름 kareum = separacja). „Separacja krwi” odnosi się do podziału krwi z „krwi satanistycznej” wprowadzonej przez upadek Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Według Sun Myung Moona upadek spowodowany był przez Archanioła Lucyfera, który uwiódł Ewę w duchu, a ona z kolei uwiodła Adama w ciele. Ten stosunek seksualny wytworzył linię krwi skażonej przez „grzech pierworodny”. Wszyscy ludzie rzekomo posiadają tę grzeszną, satanistyczną krew.

Sun Myung Moon powiedział, że aby odwrócić skutki zakazanego seksu, który spowodował grzech pierworodny, musi odbyć się stosunek seksualny z bezgrzesznym mężczyzną w rytuale zwanym pikareum. Proces ten jest również nazywany „oczyszczeniem łona”, w związku z tym nie należy stosować żadnych prezerwatyw. Moon powiedział, że Jezus był drugim Adamem a on był trzecim bezgrzesznym Adamem. Powiedział, że pikareum musi być wykonane trzy razy, z nim samym, aby oczyścić kobiety. To oznaczało trzy etapy: „formację, wzrost i doskonałość”. Powiedział również, że przy rytuale musi być świadek, aby proces był ważny. Powodem obecności świadka miało być „usunięcie elementu wstydu”. Dzieje się tak dlatego, że Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem w swoim wstydzie z powodu „upadku”.

Sun Myung Moon osobiście przeprowadził rytuał pikareum ze wszystkimi żonami pierwszych 36 par, które „pobłogosławił” w małżeństwie (szczegółowe uzasadnienie teologiczne jest tutaj), a także z każdą żoną z 72 par (Hyo-Min Eu był świadkiem rytuału). Wszystkie te pary stały się znane jako plemię Moona, lub „Królewskie Pary” ze „Świętych  Ślubów”. Oczyszczeni mężczyźni i kobiety mieli obowiązek oczyszczania kolejnych dwunastu osób w „sztafecie seksu”.

W FRRPŚZ stosuje się dziś bardzo podobne wyrażenie „zmiana linii krwi.” Słowa są nieco inne, ale znaczenie jest takie samo. Kiedy masowe małżeństwa Sun Myung Moona stały się zbyt duże, wprowadził on „trzydniową ceremonię,” która symbolizowała pikareum. Pary musiały przez trzy dni uprawiać seks rytualny w różnych pozycjach.

Sun Myung Moon rozpoczął swoje rytuały seksualne w Pjongjang w 1946 roku i wkrótce został aresztowany za „wykroczenia moralne”. W 1948 roku został ponownie aresztowany za „zakłócanie porządku społecznego z kobietami.” Został wysłany do więzienia w Heungnam na pięć lat za to wykroczenie oraz za bigamię (patrz bigamia w Los Angeles Times). W 1948 roku Sun Myung Moon został również ekskomunikowany przez Południowokoreański Kościół Prezbiteriański, który „orzekł, że Kościoł Zjednoczenia (FRRPŚZ) jest heretycki z trzech powodów: (1) Sun Myung Moon postawił siebie ponad Jezusa Chrystusa jako obiekt czci; (2) jego doktryna narusza moralność współczesnego społeczeństwa; i (3) zniszczyłby kościół poprzez zwiedzenie czystych i szczerych chrześcijan.” (William J Petersen, 1975)


Sun Myung Moon z sześciorgiem Marii w Seulu około 1956 roku. Co najmniej trzy kobiety były zaślubione innym mężczyznom.


Teologia „Sześciu Marii”.
Dlaczego Sun Myung Moon wybierał zamężne kobiety, jedna po drugiej, aby wykonać „ewangelizację seksualną”? Według książki pana Paka, powodem jest osobliwa interpretacja chrześcijaństwa przez Moona. Adam i Ewa byli pierwszymi istotami ludzkimi. Ewa uprawiała seks z Szatanem, a zatem wszyscy ludzie stali się potomkami diabła. Dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa na ziemię jako drugiego Adama. Misją Chrystusa było odzyskanie Ewy z powrotem od Szatana, który ją ukradł. Aby to zrobić, Chrystus musiał odbyć stosunek seksualny z sześcioma zamężnymi kobietami, w tym z Marią, swoją własną matką, aby oczyścić grzeszną krew. (Moon nazwał to „ceremonią przywrócenia”). Ale Jezus Chrystus opuścił ten świat, nie ratując nawet jednej zamężnej kobiety poprzez wykonanie z nimi rytuału ”powrotu” [pikareum]. Więc Bóg wysłał na ziemię Sun Myung Moona jako trzeciego Adama. Jego misją było oczyszczenie krwi sześciu zamężnych kobiet, mianowicie Sześciu Marii. Miało to nastąpić poprzez trzykrotne współżycie seksualne Moona z tymi kobietami [formacja, wzrost i ukończenie]. Poprzez rodzaj odbywania stosunku seksualnego na zasadzie sztafety z tymi Mariami, ludzkość mogła zostać oczyszczona i uratowana, i po raz pierwszy stanąć po stronie Boga. [Moon wymaga od każdej oczyszczonej osoby uprawiania seksu z kolejnymi dwunastoma osobami, aby je także oczyścić.] To właśnie Moon głosił tę „Zasadę” panu Pakowi.


Według Sun Myung Moona najważniejszą relacją jest relacja między rodzicem a dzieckiem. Szatan przywłaszczył sobie taką relację podczas upadku w ogrodzie Eden. Dlatego, aby przywrócić tę relację, musi być wykonane kazirodztwo ze strony Boga. Właśnie dlatego Jezus powinien był przywrócić swoją matkę, Marię, poprzez uprawianie z nią seksu. Sun Myung Moon wyjaśnił to niebiańskie kazirodztwo w swoim przemówieniu z 9 sierpnia 1999 roku. „Chil Pal Jeol” przekazanym przywódcom FRRPŚZ z całego świata w Centrum Szkolenia w Guri niedaleko Seulu.


Sun Myung Moon: przemówienie wygłoszone 13 października 1970 roku w Seulu w Korei

„Zmiana linii rodowej krwi: Prawdziwe doświadczenie zbawienia przez Mesjasza”
„Królestwa całkowitej doskonałości nie można osiągnąć bez warunku przywrócenia upadłej Ewy. Duch Święty i Jezus muszą odrodzić się, koncentrując się na pierwotnej, boskiej miłości. Aby Jezus narodził się, Bóg, podnosząc ludzkość z kolan, w swojej opatrzności przygotował pewne historyczne podwaliny moralne ugruntowane przez wiernych, którzy często cierpieli za swoja wiarę [np. Tamar]. Ta opatrzność musi dotyczyć łona kobiety.”

Sun Myung Moon wyjaśnia, dlaczego musimy go kochać.

„Master Speaks” 30 grudnia 1971, Waszyngton, USA.
„Tak więc musi istnieć zasadnicza różnica między Pierwszym Przyjściem a Drugim Przyjściem. W czasie Pierwszego Przyjścia Pan (Jezus) chciał kochać Boga i ludzi. Ale podczas Drugiego Przyjścia, Bóg i ludzie muszą chcieć kochać Nowego Pana, a tym samym zadośćuczynić to, co są winni za poniesioną porażkę w kochaniu Jezusa. Jezus przyszedł jako oblubieniec i chciał kochać panny młode; dlatego ludzie, jako te panny młode, muszą kochać oblubieńca, kiedy przyjdzie ponownie. Kiedy Bóg po raz pierwszy posłał Jezusa, wysłał go, aby był kochany przez ludzi. Ale tak się nie stało z powodu niedowierzania ludzi. Dlatego w Czasach Ostatecznych Bóg musi sprawić, że tym razem ludzie pokochają Nowego Pana. Więc kiedy mamy Jezusa na tej ziemi, musimy mieć takie nastawienie, “aby oszaleć z miłości do niego”. Jezus powiedział ludziom, aby kochali go bardziej niż własnych matkę i ojca, synów i córki, siostry i braci. Ludzie muszą więc stworzyć taki warunek, aby nigdy nie zapomnieli, że kochają Nowego Pana, że kochają go bardziej niż kogokolwiek innego, nawet podczas największych trudności. Musisz więc zapomnieć o jedzeniu i robieniu innych rzeczy, tak aby poświęcić się i go kochać [Pana Drugiego Przyjścia Sun Myung Moona].”


Wykład o zmianie rodowej linii krwi.

1991     wykładowca 広 Hiro  義昭 Yoshiaki

Jan Chrzciciel miał misję złożenia świadectwa o Jezusie jako mesjaszu, zostania pierwszym uczniem Jezusa, oraz poprowadzenia Izraela do naśladowania Jezusa. Jednak Jan był dość dumny i był starszy od Jezusa. Po tym jak początkowo świadczył ludziom, że Jezus był mesjaszem, zdał sobie sprawę, że ludzie idą do Jezusa zamiast niego, aby przyjąć chrzest. To sprawiło, że Jan poczuł zmniejszającą się w nim moc i coraz mniejszy jej wpływ na ludzi. Jego miłość do Jezusa zmalała i nie chciał już być jego głównym uczniem. W rezultacie Jan Chrzciciel nie wypełnił swojej misji, więc doprowadził bożą opatrzność do porażki.

Ponieważ Jan Chrzciciel zawiódł w kwestii swojej opatrznościowej misji, Judasz, któremu Jezus zaufał najbardziej, został poproszony o wypełnienie tej misji zamiast Jana Chrzciciela. Judasz był najbardziej wykształconym człowiekiem spośród 12 uczniów i powierzono mu prowadzenie księgowości. Ponieważ Judasz został poproszony o przejęcie odpowiedzialności opatrznościowej powierzonej Janowi, znaczyło to, że musiał on też przejść podobny test co Jan, który zawiódł. Tak jak Lucyfer był zazdrosny o miłość Boga do Adama i Ewy w Ogrodzie Eden, tak Jan Chrzciciel był zazdrosny o szacunek którym ludzie darzyli Jezusa. Judasz zapałał uczuciem do Marii Magdaleny, która była w tłumie, który przyszedł do Jezusa. Test z którym Judasz musiał się zmierzyć polegał na przezwyciężeniu jakiegokolwiek uczucia zazdrości, czy poczucia słabnącej miłości do Jezusa, w sytuacji, w której pozwoliłby on Jezusowi uprawiać seks z Marią Magdaleną, którą kochał. Miało to na celu stworzyć okazję dla Judasza do przezwyciężenia tego samego uczucia zazdrości i słabnącej miłości, które było dla Jana zbyt trudne do pokonania. Judasz powinien był dobrowolnie ofiarować Jezusowi Marię Magdalenę, ale także on nie mógł przezwyciężyć swoich negatywnych emocji. Judasz ostatecznie zdradził Jezusa za pieniądze. Z tego też powodu Jezus nie mógł się ożenić i mieć dzieci, a więc nie mógł zapoczątkować nowej linii rodowej wolnej od grzechu pierworodnego.

W opatrzności odnowy odnoszącej się do Nauczyciela Sun Myung Moona, Baek-Moon Kim był osobą na pozycji Jana Chrzciciela. Jednak on także nie mógł przezwyciężyć uczucia słabnącej miłości do Nauczyciela Sun Myung Moona, a więc Baek-Moon Kim też zawiódł. Odkupienie za to niepowodzenie musiało zapłacić 36 pobłogosławionych par, którym Nauczyciel ufał najbardziej. W związku z tym każdy z 36 mężów musiał ofiarować swoją ukochaną żonę Nauczycielowi Sun Myung Moonowi, aby przezwyciężyć zmniejszone poczucie miłości. Zostało to nazwane Ceremonią Ciała, która była również znana jako Ceremonia Trzydniowa. Treść tej Ceremonii Ciałazostała jasno wyjaśniona przez Nauczyciela Moona, i faktem było, że on sam także ją praktykował.

Baek-Moon Kim pierwotnie ujawnił również bardzo podobną treść tej ceremonii [w swoich książkach], w Teologii Ducha Świętego oraz wFundamentalnych Zasadach Chrześcijańskich, a Ceremonia Ciała została przeprowadzona przez Baek-Moon Kima w obecności jego uczniów. [Napisał o „upadku” i „trzydniowej ceremonii oczyszczenia krwi” na stronach 128-130 w pierwszej ze swoich trzech książek, Teologii Ducha Świętego, opublikowanej w 1954 roku. Pierwsza książka teologiczna Sun Myung Moona, Boska Zasada, została opublikowana dopiero w 1957 roku.]


Adam i Ewa powinni byli wziąć ślub po osiągnięciu doskonałości charakteru [lub spełnieniu pierwszego błogosławieństwa] i ustanowić bezgrzeszną linię rodową. Jednakże z powodu upadku z Lucyferem, zostawili po sobie upadłą linię rodową. (Księga Rodzaju, Rozdział 3)

Tamar wyszła za mąż za Era, a następnie za Onana, którzy byli synami Judy. Jednak obaj ci mężczyźni zmarli [przed spłodzeniem jakichkolwiek dzieci], i nie pozostawili linii rodowej. Kiedy Tamar uświadomiła sobie, że nie może poślubić Szela, ostatniego syna Judy, postanowiła podstępnie nakłonić swojego teścia do współżycia seksualnego, aby [począć dziecko i] kontynuować rodową linię krwi.
[Później Król Dawid pochodził z tej linii] (Księga Rodzaju, Rozdział 38)

Król Dawid wziął Batszebę na swoją „żonę”. [Doprowadził ją do ciąży, podczas gdy jej mąż, Uriasz, był nieobecny prowadząc wojnę. Dawid wezwał Uriasza z powrotem do Jerozolimy, ale Uriasz nie współżył z żoną. Z tego powodu] Król Dawid wysłał Uriasza aby umarł na polu bitwy.
(Druga Księga Samuela, Rozdział 11)

W odpowiedzi na objawienie od Boga, Maria poszła do [domu] Zachariasza. [Tam] współżyła z nim i zaszła w ciążę z Jezusem. (Łukasz, Rozdział 1)

Maria Magdalena była kochanką najbardziej zaufanego ucznia Jezusa, Judasza. Aby zmienić linię rodową i
pozostawić ją bez grzechu pierworodnego, Jezus powinien był posiąść Marię Magdalenę i uprawiać z nią seks.


• W czasach Jezusa

[Początkowo Jan Chrzciciel był przychylny Jezusowi i ochrzcił go.] Jan powinien był zostać pierwszym uczniem Jezusa i świadczyć światu, że Jezus był mesjaszem. Ponieważ jednak miłość Jana do Jezusa osłabła, zawiódł. [Jan oddzielił się od Jezusa i poszedł swoją własną drogą.]

Judasz naprawdę kochał Marię Magdalenę. Powinien był przezwyciężyć uczucie zazdrości wobec Jezusa [i poświęcić mu Marię. To odwróciłoby porażkę Jana Chrzciciela.] Jednak Judasz nie mógł przezwyciężyć uczucia osłabionej miłości do Jezusa i zdradził Jezusa za pieniądze.


• W przypadku Nauczyciela Moona, jest on na pozycji zadośćuczynienia porażki Jezusa poprzez zapłacenie większej ceny

Ponieważ Jezus nie miał grzechu pierworodnego, chciał zmienić rodową linię krwi [ceremonia] z Marią Magdaleną, aby mógł pozostawić bezgrzesznych potomków. Jednak Jezus nie był w stanie mieć rodziny i pozostawić na świecie dzieci bez grzechu pierworodnego, więc mu się nie udało.

Sun Myung Moon [pochodzi z czystej krwi, i on] musi wykonać rytuał oczyszczania krwi pikareum. Musi zostawić nową linię rodową wolną
od grzechu pierworodnego.

Oto wiele z 36 żon, którym Sun Myung Moon „oczyścił łona”.


Podsumowanie, włączając uwagi innych uczestników warsztatów: Sun Myung Moon ma obowiązek wykonać rytuał seksu pikareum z 36 żonami, aby oczyścić je z grzechu pierworodnego. Mężowie muszą pokonać wszelkie uczucia zazdrości, jakie mogą mieć. Powinni być szczęśliwi, że ich żony są uwalniane od grzechu pierworodnego przez Sun Myung Moon. Mężowie mogą następnie zostać oczyszczeni poprzez seks ze swoimi żonami. Moon musiał iść tą drogą z powodu niepowodzeń Jana Chrzciciela, Jezusa i Baek-Moon Kima.


Na jednym z warsztatów Pan Ueyama, jeden z liderów warsztatów, powiedział: „Istniało duże prawdopodobieństwo, że tego rodzaju rzecz (pikareum) musiałaby zostać wykonana, żeby Ojciec zwyciężył jako Mesjasz.”

Dalszy temat warsztatów dotyczył radzenia sobie z poważnymi prześladowaniami Kościoła Zjednoczenia przez kościoły chrześcijańskie w Japonii.

Kolejna kwestia dotyczyła Hyo-Jin Moona, syna Sun Myung Moona. Pan Ueyama zapytał uczestników warsztatów, czy słyszeli o cudzołóstwie Hyo-Jin Moona od chrześcijańskich ministrów, którzy sprzeciwili się Kościołowi Zjednoczenia. Pan Ueyama poprosił członków, aby podnieśli ręce.

Kolejna kwestia dotyczyła Hyo-Jin Moona, syna Sun Myung Moona. Pan Ueyama zapytał uczestników warsztatów, czy słyszeli o cudzołóstwie Hyo-Jin Moona od chrześcijańskich ministrów, którzy sprzeciwili się Kościołowi Zjednoczenia. Pan Ueyama poprosił członków, aby podnieśli ręce.

Pan Ueyama powiedział, że kiedy ‘czarnoskóry Heung-Jin Nim’ przeprowadzał swoje spotkania spowiednicze, Hyo-Jin Moon przyznał się do swojego cudzołóstwa.

Heung-jin Moon był synem Sun Myung Moona i Hak Ja Han, który zmarł w 1984 roku w wypadku samochodowym w wieku 17 lat.


W 1987 członek Kościoła Zjednoczonego z Zimbabwe w Afryce, Cleophas Kundiona, twierdził, że jest ucieleśnieniem Heung-Jina. Został zaakceptowany jako taki przez Sun Myung Moona, Hak Ja Han i rodzeństwo Heung-Jina, w tym także przez Hyo-Jin. Cleophas był znany jako “Czarnoskóry Heung-jin Nim”. “Nim” to termin honorowy w języku koreańskim, który oznacza “Pan”. Czarnoskóry Heung-Jin Nim podróżował po świecie organizując spotkania spowiednicze dla wielu tysięcy członków Kościoła Zjednoczenia, którzy byli zobowiązani  w nich uczestniczyć.


Czarnoskóry Heung-Jin Nim przeprowadzający spotkanie spowiednicze w listopadzie 1987 roku w hotelu New Yorker. Na ołtarzu za nim znajduje się fotografia mesjasza Moona i jego żony oraz fotografia ich prawdziwego syna, Heung-Jin Moona.


Niektóre osoby były przykute kajdankami i bite podczas spotkań, a niektóre były hospitalizowane z ciężkimi obrażeniami. Kilka kobiet ciężarnych również zostało rannych. Czarnoskóry Heung-Jin Nim był szczególnie surowy dla członków z Japonii. Sun Myung Moon został poinformowany o przemocy, ale nie powstrzymał Cleophasa, który często nosił broń. Latem 1988 roku Cleophas został odesłany do Afryki, gdzie założył własną grupę religijną i seksualnie wykorzystywał niektóre kobiety – i przynajmniej jedna z nich miała z nim dziecko. Około 80 członków w Zimbabwe opuściło Kościół Zjednoczenia i dołączyło do jego grupy. Kościół Zjednoczeniowy nie ostrzegł i nie ochronił swoich członków z Zimbabwe, poprzez poinformowanie ich, że powracający Cleophas “był teraz opętany przez złego ducha” i robił mesjanistyczne żądania i przemawiał przeciwko Sun Myung Moonowi. W lipcu 1992 roku Cleophas poleciał do Japonii, gdzie udzielał wywiadów i ujawnił niektóre z obrzydliwych sekretów Kościoła Zjednoczeniowego.


Sun Moon i Hak Ja Han z Cleophasem Kundiona, którego zaakceptowali jako ucieleśnienie ducha ich syna, który zginął w wypadku samochodowym w styczniu 1984 roku.


LINK do filmów z Cleophasem z 1992 roku nagranych w Japonii

LINK Część 2 filmu “Cleophas w Japonii”


Gil Ja Sa, panna młoda jednej z 36 par oraz żona Hyo-won Eu, który napisał Boską Zasadę, powiedziała:

„ Ponieważ trzy pierwsze grupy błogosławieństwa, aż do 124 par, są częścią „królewskiej rodziny” Ojca, Ojciec bardzo ostrożnie wybierał kto powinien należeć do tej grupy.”

http://www.tparents.org/Library/Unification/Talks/Eu/ANCESTOR.htm

Moon oczyścił z grzechu pierworodnego wszystkie żony z tych trzech pierwszych grup błogosławieństwa, dlatego są te grupy znane jako Królewska Rodzina Ojca.


WIDEO: Kook Jin Moon i Hyung Jin Moon mówią o sześciu Mariach
21 lipca 2017 r

LINK

1:46:00

Kook-Jin Moon wyjaśniający kwestię sześciu Marii.


Członek Zjednoczonego Kościoła Sanktuarium (Unification Sanctuary Church) zadał Kook Jin „Justin” Moonowi pytanie:

„Sześć Marii jest połączonych ze świętymi w świecie dusz, jest to sześć osób …”

[Sun Myung Moon przywrócił sześć Marii, a następnie poślubił je …]

1: Jong-ok Lee 李 貞玉. Sun Myung Moon poślubił ją z Mahometem.

2: Myung-hee Kim 金 明煕. (poślubiona Sokratesowi)

3: Cheong-soon Chang 張 貞順. (poślubiona Jezusowi)

4: Kyŏng-Jun Lee 李 京埈. (poślubiona Konfucjuszowi)

5: Hyun-shil Kang 姜 賢實. (poślubiona Augustynowi)

6: Won-bok Choi 催 元福 w owalu. (poślubiona Buddzie)

Kook Jin ‘Justin’ Moon: „Jesteśmy jedynym prawdziwym ortodoksyjnym kościołem …

Całe pojęcie 6, 60 czy 600 Marii jest procesem przywrócenia.

Każdy partner docelowy [kobieta] powinien otrzymać nasienie mesjasza. Na tym polega opatrzność Sześciu Marii, ponieważ mesjasz nie może fizycznie dać swojego nasienia każdej kobiecie, istnieją kobiety reprezentujące ogół, przez które przekazuje on swoje nasienie reprezentatywnie wszystkim kobietom świata. Ten proces przywrócenia jest wydarzeniem jednorazowym, które jest przeprowadzane przez Pana Powtórnego Przyjścia…

Mesjasz przychodzi w pełni jako człowiek, ale jest także w pełni Bogiem i jest to wyjątkowa natura Pana Powtórnego Przyjścia. … to jest to, czego wymaga [Boska] Zasada i jeśli studiujesz Zasadę i rozumiesz Zasadę, wtedy możesz zrozumieć teologicznie, dlaczego tak musi być.

… Przywódcy, zachowując się jak upadli archaniołowie [tj. Han Ja Han], wstydzili się tego nauczać.

Drugi król [Hyung Jin Moon] musi orędować misji mesjasza.

Jezus, jeśli by nie umarł, musiałby mieć 6, 60, 600, 6 000 Marii, absolutnie tak samo [jak Sun Myung Moon, Pan Powtórnego Przyjścia, robił za swojego życia, czyli dawał swoje nasienie].

Jezus z Marią Magdaleną”

12: 00 „[Kościół Zjednoczeniowy] jest religią nasienną

… Powinno być 3 miliardy Marii, ponieważ każda kobieta ma otrzymać nasienie. Bóg powiedział mu [Sun Myung Moonowi], aby posiadł wszystkie kobiety świata, taka jest definicja Chrystusa. On jest oblubieńcem …”

14:00 „Siedzę tam. Słyszałem wszystko co mówił, rozumiem to, dlaczego więc ty nie rozumiesz, bo twoje uszy są zamknięte.”

Pytanie od członka: „On nie powiedział, że mesjasz musi dać nasienie wszystkim … prawda?”

Kook Jin: „Tak, powiedział. Słyszałem go setki razy.”

Pytanie: „Nie słyszałem go.”

Kook Jin: „Ponieważ nie mówisz po koreańsku.”


Nagłówek gazety z 1978 roku.


Chicago Tribune: “Moonies: amerykańskie pliki rządowe powiązują Kult Seksu z Koreańskim CIA”
27 marca 1978 roku

“Pułkownik Bo Hi Pak miał kłopoty, ponieważ próbował nawiązać relację seksualną z żoną odwiedzającego urzędnika rządu Republiki Korei w celu zainicjowania jej do Kościoła Zjednoczeniowego [obecnie znanego jako FRRPŚZ].


Raport FBI (oddział San Francisco) o Kościele Zjednoczeniowym z września 1975 roku

List z Kościoła Nazarejczyka w Seulu, przedstawiony na stronach 9-11 tego raportu FBI, zawiera interesujące podsumowanie oficjalnej i nieoficjalnej teologii Kościoła Zjednoczeniowego.

Następujące oświadczenie doktrynalne [zostało] złożone do rządu koreańskiego przez Kościół Zjednoczeniowy Moona:

1) Jeden stwórca jest jedynym Bogiem i ojcem.

2) Jedyny jego syn, Jezus, jest zbawicielem ludzkości.

3) Drugie Przyjście Jezusa odbywa się w Korei.

4) Ludzkość stanie się jedną zjednoczoną rodziną skupioną wokół wydarzenia Drugiego Przyjścia.

5) Ostateczne zbawienie opiera się na eliminacji piekła i zła, i na jednoczesnym ustanowieniu dobra i Królestwa Niebieskiego.

W piśmie stwierdza się dodatkowo, że grupa potajemnie przestrzega także innych przekonań i praktyk:

1) Założyciel Moon jest Jezusem Drugiego Przyjścia.

2) Wierzący otrzymuje ciało duchowe, uczestnicząc w ceremonii znanej jako oczyszczanie krwi, która dla kobiet jest odbyciem stosunku seksualnego z Moonem, a dla mężczyzn odbyciem stosunku z taką oczyszczoną kobietą. Ta idea oczyszczania krwi pochodzi od nauczania, że Ewa popełniła niemoralność z Wężem, i w ten sposób przekazuje nam ona wężową krew.

3) Potajemnie obserwowane doktryny są Świętym Przymierzem i mają większą wartość niż Biblia.

4) Członkowie, którzy doświadczyli oczyszczania krwi, mogą wytworzyć bezgrzeszne pokolenie [dzieci].

5) Założyciel Moon jest bezgrzeszny.


天地人真の父母様と聖賢夫人

Niebiańscy Prawdziwi Rodzice i Żony Mędrca.

Sun Myung Moon poślubił te sześć kobiet z duchami religijnych przywódców. Sun Myung Moon miał syna z Myung-Hee Kim. Nazywał się on Hee-Jin Moon i urodził się w Tokio w sierpniu 1955 roku. Won-Bok Choi przez wiele lat była znana jako „Druga Matka”. Jej sypialnia była obok sypialni Sun Myung Moona i Hak Ja Han w Korei Południowej (w swoich zeznaniach wyjaśniła, że słyszała ich intymne rozmowy łóżkowe przez cienkie ściany pokoju) oraz w posiadłości Moona w East Garden w USA (tę jej sypialnię członkowie odwiedzili i potwierdzili. że była obok sypialni Moona). Jest prawie pewne, że Moon odbył ceremonię pikareum i yongch’e z tymi wszystkimi kobietami. To było w ukrytej teologii Sun Myung Moona. Yongch’e przekazuje nowe ciało duchowe, które umożliwiłoby tym kobietom „przywrócenie” duchów religijnych przywódców, co miało utworzyć silną więź między tymi przywódcami a Moonem. Przywódcy religijni mieli zawdzięczać swoje zbawienie od grzechu pierworodnego Moonowi, ponieważ łona ich nowych żon zostały „oczyszczone” przez Moona. Z tego powodu przywódcy religijni mieli oddawać cześć Moonowi. Moon łączył swoje poglądy na temat chrześcijaństwa z koreańskim szamanizmem.

Zdjęcie (od lewej do prawej)

1: Jong-ok Lee 李 貞玉. Sun Myung Moon poślubił ją z Mahometem.

2: Myung-hee Kim 金 明煕. (poślubiona Sokratesowi)

3: Cheong-soon Chang 張 貞順. (poślubiona Jezusowi)

4: Kyŏng-jun Lee 李 京埈. (poślubiona Konfucjuszowi)

5: Hyun-shil Kang 姜 賢實. (poślubiona Augustynowi)

6: Won-bok Choi 催 元福 w owalu. (poślubiona Buddzie)

天地人 w podpisie pod zdjęciem = szamański bóg Chin / Korei; to nie jest Bóg Judeo-Chrześcijaństwa.


Hyung Jin Moon potwierdza, że jego ojciec uprawiał seks z sześcioma Mariami i innymi kobietami z powodów opatrznościowych.

Hyung-Jin Moon wyjaśniający kwestię sześciu Marii w kazaniu.


Kazanie “Stawanie się Chrystusem” wygłoszone w Zjednoczonym Kościele Sanktuarium (Unification Sanctuary Church) w Ameryce 10 maja 2015 roku.

Oryginalne wideo: https://youtu.be/qU3f3uYLMQs

Oto sześć krótkich wideoklipów z jego długiego kazania.

26:00 „Naprawdę czuję, że to zagadnienie dotyczące sześciu Marii jest sednem sprawy (opatrzności odnowy). Jest to interesujące, ponieważ przygotowywaliśmy już wykład na temat sześciu Marii w chyba 2010, lub 2011 roku. Wygłosiliśmy już wykłady na temat sześciu Marii i staraliśmy się uzyskać więcej informacji na ich temat, ale one zniknęły. Oh ups, nie mam ich już na naszym komputerze. Ups, nie mamy ich na komputerze. Musieliśmy więc zdobyć je od kogoś, kto był na wykładach, kto robił notatki na temat sześciu Marii. Bo, zgadnijcie ludzie, pomimo że wygodniej jest ukryć je i być nieuczciwym w całej tej sytuacji i próbować przekonać ludzi (zgodnie z moralnymi standardami) w obecnych czasach. Łatwiej to zrobić. Łatwiej jest to zrobić, co jest tym, co robi Kościół, co robi Matka (Hak Ja Han). (Mogłaby powiedzieć-) „Ukryj to! Nie mów o tym! Nie poruszaj tej kwestii! Bo spowoduje to problemy”. Łatwo to zrobić. To jest pokusa. Ale zgadnijcie, co, podobnie jak Mormoni, dwieście lat później zajmują się kwestią (poligamii) w powiązaniu z założycielem swojego kościoła (Józefem Smithem). Dwieście lat później Mormoni wciąż się z tym borykają! Zrozumcie ludzie. To nigdy nie zniknie. To nigdy nie odejdzie!”

35:00 „Dla (Sun Myung Moona) przyjście i wzięcie wszystkich kobiet tego świata i bycie ich małżonkiem i posiadanie (bezgrzesznych) dzieci z każdą z tych kobiet to sposób na zakończenie linii krwi szatana. Nie obchodzi mnie, czy to sprawia, że czujesz się nieswojo. Nie obchodzi mnie, czy to cię denerwuje. To najszybszy sposób, aby rozwiązać problem (grzechu pierworodnego).”

43:10 „[Sun Myung Moon] mówi publicznie, mówi, że ta (książka) zawiera tylko 80% jego autobiografii. Tak? Być może słyszały to niektóre siostry z Japonii. A potem (Sun Myung Moon) przywołuje żony czterech wielkich świętych (podczas premiery swojej autobiografii w Korei). No wiecie, panią Jezus i panią Budda i panią err, panią Mohamed i panią Konfucjusz. Wiec on mówi, że ta książka zawiera tylko 80% historii jego życia, a potem przywołuje te panie. Widzicie, nie zdajecie sobie sprawy z tego kim są te kobiety. One wszystkie są częścią sześciu Marii.”

48:30 „Widzicie, jeśli nie rozumiecie oblubienicy Chrystusa, oblubienic Chrystusa, i nie rozumiecie tej trzydniowej ceremonii, nie macie możliwości wyjaśnienia, dlaczego Ojciec (Sun Myung Moon) musiał przejść ten kurs posiadania tych związków. W innym wypadku jakie jest wasze wytłumaczenie? Jakie ono jest? Jedynym sposobem, aby to wyjaśnić, domyślam się, jest stwierdzenie, że Ojciec był słaby w ciele. Ale jeśli tak mówicie, to także mówicie, że Bóg jest słaby w ciele.”

49:40 „Co to jest? Jak wyjaśnicie sześć Marii? Jak wyjaśnicie te związki poza sześcioma Mariami? Jak to robicie – i nadal wierzycie w Ojca? Nie możecie. Nie możecie (chyba że rozumiecie opatrzność Ojca w odnowie).”

1:04:35 „Pamiętam, że pewnego razu w Waszyngtonie oni (Sun Myung Moon i Hak Ja Han) kłócili się. Matka poruszyła tę kwestię i potępiła za to Ojca. Powiedziała do Ojca (Sun Myung Moona): „Gdybym cię z tego nie wyciągnęła, to miałbyś dzieci z wielu, wielu różnych brzuchów”.”Sun Myung Moon urodził się w 1920 roku i zmarł w 2012 roku. Jego ostatnia żona, Hak Ja Han, przejęła wtedy jego organizację. Organizacja ta została założona jako kościół w Seulu w 1954 roku pod nazwą Ruchu Pod Wezwaniem Ducha Świętego Dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Wkrótce organizacja stała się znana pod nazwą Kościoła Zjednoczeniowego. W ostatnim czasie zmieniła ona swoją nazwę na Federację Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia (FRRPŚZ). Członkowie organizacji działają na jej rzecz używając różnych nazw, takich jak: Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego (FKPŚ), Polska Federacja Rodzin na rzecz Światowego Pokoju, Stowarzyszenie Uczonych na Rzecz Światowego Pokoju (1990 r.), Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych  (ASUWU), Ambasadorzy Pokoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Parlamentarzystów Pokoju, Międzynarodowa Konferencja Przywództwa, Powszechna Federacja Pokoju, itp.


Sam Park i jego historia

„W cieniu Moona” – Nansook Hong

Kościół japoński

Szczegółowe uzasadnienie teologiczne jest tutaj

Patrz bigamia w Los Angeles Times

Oryginalne japońskie notatki z warsztatów są tutaj.

LINK do japońskiego filmu o książce “Tragedia Sześciu Marii”

Linki do stron portalu Rosemary o sektą Moona

Sekta Moona

Kościół Zjednoczenia – podstawowe informacje

Kościół Zjednoczeniowy i fakty


English

Moon’s theology for his pikareum sex rituals with all the 36 wives

Ritual Sex in the Unification Church by Kirsti L. Nevalainen

How “God’s Day” was established by Sun Myung Moon in 1968

Shamanism is at the heart of Sun Myung Moon’s church

Sun Myung Moon’s theology used to control members

The Moon church is unequivocally not Christian

Nansook Hong’s video gets over one million views! (includes transcript)

Nansook Hong In The Shadow Of The Moons

Ashamed to be Korean

Sam Park, Moon’s secret son, reveals hidden history (2014)

French

J’ai arraché mes enfants à Moon – Nansook Hong

« L’ombre de Moon » par Nansook Hong

Transcription de Sam Park vidéo en Français

German

Nansook Hong – Ich schaue nicht zurück

Niederschrift von Sam Parks Video

Spanish

Teología de Sun Myung Moon para sus rituales sexuales

Nansook Hong entrevistada en español

‘A la Sombra de los Moon’ por Nansook Hong

Actividades de la Secta Moon en países de habla hispana